Jobinside

Hantering av personuppgifter

Dessa Villkor uppdaterades senast den 3 mars 2022.

POLICY FöR HANTERING AV DINA PERSONUPPGIFTER

De definitioner som används i denna policy ska ha samma innebörd som när definitionerna används i Användarvillkoren, såvida inget annat uppges. Detta dokument utgör del av jobinside.se:s Användarvillkor och innehåller en policy för behandling av "Personuppgifter".

Du som användare förbinder dig att följa denna policy. Om du inte samtycker till behandling av dina Personuppgifter enligt denna policy ber vi dig att avstå från att använda de delar av jobinside.se som kräver insamling och behandling av Personuppgifter, t.ex. möjligheten att betygsätta, skriva omdömen, kommentarer eller prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Innehåll:

1. Inledning

2. Insamling av personuppgifter

3. Behandling av personuppgifter

4. Personuppgifter till tredjeparts leverantörer

5. Cookies och liknande tekniker

6. Sekretess och säkerhet

7. Överlåtelse

8. Dina rättigheter

9. Hur du använder dina rättigheter

10. Ändringar i hur vi hanterar personuppgifter

1. Inledning

Vi uppskattar att du besöker vår webbplats och använder vår tjänst Jobinside.se. I samband med att du blir en användare så behöver vi nyttja några olika personuppgifter för att kunna leverera vår tjänst. Det viktigt för oss att förtydliga hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter. Hur det går till kan du läsa om i denna text om hur vi hanterar personuppgifter.

Ansvarig för hantering av personuppgifter

Vi som driver och äger Jobinside.se är Azella AB, org. nummer 556863-2185 och är ansvariga för dina personuppgifter. Vi äger och ansvarar för innehållet på webbplatsen Jobinside.se.

Vårt åtagande

Vi tar dina rättigheter och säkerhet av dina personuppgifter på största allvar. Därför vidtar vi alla åtgärder vi kan för att hantera dina personuppgifter på ett säkert sätt. Vi följer lagstiftningar gällande personuppgiftshantering och tillämpar branschens etiska regler.

Kontaktinformation

Om du har frågor kring hur vi hanterar personuppgifter, vill få information om dina personuppgifter, vill ta bort eller ändra dina personuppgifter eller om du vill komma i kontakt med vårt dataskyddsombud så kontakta oss på e-post info@jobinside.se eller telefon 0708-767 397 (kontorstid).

Övriga dokument som är viktiga för dig att läsa

Användarvillkor - det avtal som handlar om din åtkomst till och användning av Jobinsides webbplats och tjänster

Om cookies - en policy som handlar om vår användning av så kallade cookies

Vanliga frågor - hur du använder vår webbplats

2. Insamling av personuppgifter

Vi värnar om att skydda din personliga integritet och samlar in personuppgifter på ett säkert och ansvarsfullt sätt i enlighet med gällande lagar och regler. Det är viktigt för oss att du känner till varför och när vi samlar in information så vi kan erbjuda dig en bra tjänst med relevanta verktyg och information för dig som ska kolla upp arbetsgivare, söka jobb eller lämna omdömen och kommentarer.

3. Behandling av personuppgifter

Följande avsnitt förklarar varför, hur och hur länge vi använder dina personuppgifter.

Möjliggöra för dig att lämna omdömen och kommentarer

Vi samlar in och behandlar din epostadress för att du ska kunna skapa ett användarkonto som i sin tur krävs för att kunna lämna omdömen, betygätta och skriva kommentarer enligt våra användarvillkor. Vi kan också behöva kontakta dig med förfrågningar om de omdömen, betygsättningar eller kommentarer du skapar. Den rättsliga grunden för denna behandling är att du lämnar ditt samtycke när du skapar ditt användarkonto. Din epostadress raderas 2 år efter din/ditt senaste omdöme/bedömning/kommentar.

Upptäcka försök till manipulation

Vi samlar in och behandlar t ex uppgifter om din epostadress, ip-adress, vilken webbläsare du använder samt tidpunkt för skapande av användarkonto och tidpunkt för omdömen och kommentarer. Med hjälp av detta kan vi lättare upptäcka försök till manipulation och regelbrott. Det är viktigt för att säkerställa att du som användare får ta del av en trovärdig tjänst. Vi kan komma att kontakta dig med förfrågningar om de omdömen, betygsättningar eller kommentarer du skapar. Den rättsliga grunden för detta är att du lämnar ditt samtycke när du skapar ditt användarkonto. Dessa uppgifter raderas 2 år efter din/ditt senaste omdöme/bedömning/kommentar.

Kundanalys

Vi använder dina uppgifter om t ex epostadress och andra relevanta uppgifter som du har lämnat till oss för att utveckla vår verksamhet och våra tjänster. I detta syfte kan vi även komma att sammanställa avidentifierad statistik som inte innehåller några personuppgifter. Den rättsliga grunden för denna behandling är att du lämnar ditt samtycke när du skapar ditt användarkonto. Personuppgifter som används för detta ändamål raderas efter 2 år efter din/ditt senaste omdöme/bedömning/kommentar.

Hjälpa dig med kundsupport

Vi använder dina kontaktuppgifter och nätidentifierare (t.ex. ip-nummer) för att kunna ge dig kundsupport via e-post, telefon eller chatt. Detta gör vi antingen för att fullgöra våra åtaganden gentemot dig enligt våra användarvillkor eller för att det ligger i vårt berättigade intresse att förse dig med information, tillhandahålla dig service eller kommunicera med dig avseende ditt ärende. Uppgifter som samlas in i samband med ett supportärende lagras i 6 månader. Chattloggar raderas dock efter 14 dagar.

Insamling av webbstatistik

Vi samlar in loggar som innehåller nätidentifierare och tidsstämpel när du besöker vår webbplats. Dessa loggar omvandlas direkt till statistik som inte innehåller några personuppgifter och som vi använder för att analysera populariteten av olika delar av webbplatsen. Den rättsliga grunden för denna behandling är våra berättigade intressen att analysera användning av vår webbplats och förbättra vår webbplats.

Insamling av statistik från e-postutskick

Vi samlar in loggar som innehåller nätidentifierare och tidsstämpel när du öppnar och läser e-post som du har fått från oss. Dessa loggar omvandlas till statistik som används för att analysera effektiviteten av dessa utskick. Den rättsliga grunden för denna behandling är att du lämnar ditt samtycke när du skapar ditt användarkonto.

Tävlingar

När du deltar i en tävling samtycker du till att vi använder dina kontaktuppgifter för att skicka relevant information om tävlingen och andra tävlingar som vi anser kan vara intressanta för dig. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke för denna marknadsföring genom att kontakta oss via info@jobinside.se. Om du inte återkallar eller förnyar ditt samtycke för denna marknadsföring raderar vi dina kontaktuppgifter från vår utskickslista 2 år efter du har lämnat ditt samtycke.

Undersökningar

Vi använder dina kontaktuppgifter för att genomföra undersökningar i syfte att utreda relevanta karriärrelaterade frågor. Den rättsliga grunden för denna behandling är att du lämnar ditt samtycke när du skapar ditt användarkonto. Du kan när som helst tacka nej till att delta i sådana undersökningar genom att kontakta oss via info@jobinside.se. Uppgifter som samlas in i samband med sådana undersökningar lagras i 2 år.

Presentation av arbetsgivare på webbplatsen (gäller arbetsgivarkonton)

Vi använder dina kontaktuppgifter som t ex namn och titel som du lämnat och valt att visa på webbplatsen för att ge våra användare trovärdig information om er organisation.

Faktureringsuppgifter (gäller arbetsgivarkonton)

Vi använder dina kontaktuppgifter som t ex namn och titel för att kunna fullgöra vårt avtal med er och för att kunna fullgöra affärstransaktioner.

4. Personuppgifter till tredjeparts leverantörer

Med det samtycke du lämnar i och med registrering av användarkonto kan dina personuppgifter komma att lämnas ut till våra samarbetspartners, d v s företaget som ansvarar för hostingen av Jobinside.se samt Mailchimp och liknande tjänster.

Behandling av uppgifter via tredjeparts leverantörer

Vi delar vissa personuppgifter till våra utvalda tredjeparts leverantörer för att kunna tillhandahålla vår tjänst på ett användarvänligt sätt. Vi vidtar alla legala, tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs för att säkerställa att uppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå mellan oss och våra leverantörer.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att behandla dina uppgifter inom EU/EES. Uppgifterna kan dock i vissa situationer komma att behandlas i land utanför EU/EES av utvald leverantör eller underleverantör till oss eller våra uppdragsgivare. Vi skyddar alltid dina personuppgifter i enlighet med vår integritetspolicy och gällande lagstiftning och vi kommer att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES. Om du vill få en kopia av de skyddsåtgärder som har vidtagits eller information om var dessa har gjorts tillgängliga är du välkommen att kontakta oss på info@jobinside.se.

5. Cookies och liknande tekniker

En cookie är en liten textfil som lagras på din dator eller enhet (t.ex. smartphone eller läsplatta) och som innehåller information som gör det möjligt för webbplatsen att känna igen dig som användare.

Vi använder cookies av tekniska skäl, för att underlätta användningen av våra tjänster och för att ge dig som användare relevant information när du besöker vår webbplats. Cookies används även för att mäta trafiken på vår webbplats och för insamling av statistik.

Vi använder också cookies för att spåra försäljningsprovisioner via olika annonseringsnätverk (affiliatenätverk).

Din webbläsare eller enhet tillåter dig oftast att ändra inställningarna för användningen och omfattningen av cookies. Gå till inställningarna för din webbläsare eller enhet för att lära dig mer om hur du justerar inställningarna för cookies. Du kan till exempel välja att blockera alla cookies, endast acceptera vissa cookies, eller radera cookies när du stänger ner din webbläsare. Tänk på att vissa av våra tjänster kanske inte fungerar om du blockerar eller raderar cookies. För mer information om cookies kan du besöka www.aboutcookies.org eller www.allaboutcookies.org.

För mer information om hur vi använder cookies och liknande tekniker, se vår policy om Cookies.

6. Sekretess och säkerhet

Vi vidtar en rad olika säkerhetsåtgärder för att det ligger i vårt och ditt intresse att upprätthålla tjänstens säkerhet och skydda dina personliga uppgifter. För att kunna garantera säkerhet och sekretess använder vi oss av avancerade krypteringsmetoder och brandväggar för att skydda dina uppgifter. Under vår hantering av dina personuppgifter vidtar vi rimliga åtgärder för att skydda dina uppgifter från förlust, missbruk, otillåten åtkomst, avslöjande, ändring eller förstöring.

Om vi skulle bli utsatta för ett intrång eller på annat sätt inte ha kontroll över de personuppgifter vi behandlar så hanteras detta enligt förbestämda processer som är framtagna enligt Datainspektionens riktlinjer.

Webbloggarna som samlas in i samband med detta innehåller nätidentifierare och tidsstämplar och lagras i 7 dagar.

7. Överlåtelse

I det fall vi överlåter eller på annat sätt gör oss av med hela eller delar av vårt företag med tillhörande webbplats har vi rätt att samtidigt överlåta dina Personuppgifter.

8. Dina rättigheter

Rätt till tillgång

Du har rätt att begära en kopia på de uppgifter som vi behandlar om dig. Kopian är gratis att begära.

Rätt till rättelse

Du har rätt att korrigera felaktiga eller icke-kompletta uppgifter om dig själv.

Rätt att bli raderad

Du har rätt att begära radering av dina uppgifter för de fall att uppgiften inte längre är nödvändig för det ändamål den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av dina uppgifter.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att begära att dina uppgifter överförs från oss till dig själv eller till en annan leverantör. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att överföra delar av dina uppgifter.

Rätt till invändning

Du har rätt att göra invändningar mot behandling av dina personuppgifter som vi utför med stöd av intresseavvägning. Du måste då specificera vilken behandling du invänder mot. Om dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring har du alltid rätt att när som helst invända mot behandlingen.

Rätt till begränsning

Du har rätt att begära en tillfällig begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Detta innebär att vi tillfälligt flyttar personuppgifterna till ett annat behandlingsystem eller gör uppgifterna otillgängliga för en användare.

Rätt att återkalla samtycke

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke för direktmarknadsföring genom att skicka ett meddelande till info@jobinside.se eller genom att använda dig av en av de ovan beskrivna metoderna.

Rätt att lämna klagomål

Du har rätt att när som helst komma in med ett klagomål till oss eller till behörig tillsynsmyndighet.

9. Hur du använder dina rättigheter

Om du vill använda någon av rättigheterna kan du skicka ett meddelande till info@jobinside.se eller genom att använda dig av en av de ovan beskrivna metoderna. Om du vill lämna ett klagomål till en tillsynsmyndighet så kan du kontakta Datainspektionen på www.datainspektionen.se.

10. Ändringar i hur vi behandlar personuppgifter

Ibland behöver vi uppdatera vår policy för behandling av personuppgifter, användarvillkor eller avtal med våra uppdragsgivare, leverantörer eller partners. När vi gör väsentliga ändringar kommer vi att meddelande dig via e-post och vår webbplats eller vad som är lämpligt med hänsyn till omständigheterna.

I vissa fall kommer vi att meddela dig i förväg, och din fortsatta användning av tjänsten efter att ändringarna har gjorts kommer att utgöra ditt godkännande av ändringarna.