Jobinside

Xzakt Kundrelation

Representerar du arbetsgivaren?

Xzakt Kundrelation - Anställdas omdömen om lön och andra arbetsvillkor

Så här har Xzakt Kundrelation bedömts som arbetsgivare:

1.4/10

3 Omdömen

Dåligt Neutralt Bra
Lön
Möjlighet till utveckling
Ledning
Möjlighet att påverka
Arbetsmiljö
Medarbetare/stämning
Rekommenderas?

Alla omdömen

1.1/10
  
Xzakt Kundrelation 
   Tidigare anställd
   Handläggare/Teamleader
för 2 månader sedan
Omdöme generellt
Min erfarenhet av att arbeta som handläggare på xzakt var en turbulent resa som erbjöd både utmaningar och insikter. Trots att jag började med en positiv inställning och förhoppningar om möjligheter till framgång och personlig utveckling.
En av de mest utmanande aspekterna var den bristande erfarenheten och kompetensen inom ledningen. Det var inte bara cheferna och teamledarna som var unga och oerfarna - det var alla chefer. De saknade inte bara formell utbildning utan även grundläggande förståelse för hur man effektivt stödjer och leder sitt team. Detta skapade en kultur av osäkerhet och brist på tydligt ledarskap, vilket resulterade i en hög grad av stress och press på handläggarna.

Tydligt att företaget inte alltid hade förberett på den mängd handläggare som krävdes för att hantera arbetsbelastningen. Detta ledde till en övermäktig situation för många handläggare och chefer, där flera av dem till slut nådde en punkt där de inte längre kunde klara av kraven och brände ut sig.
Fördelar
Finns inga alls förutom kollegorna man kan få om man har tur.
Nackdelar
Finns inget positivt om inte ändringar sker.
Visa betygsstaplar Göm betygsstaplar
Dåligt Neutralt Bra
Lön
Möjlighet till utveckling
Ledning
Möjlighet att påverka
Arbetsmiljö
Medarbetare/stämning
Rekommenderas?
1.4/10
  
Xzakt Kundrelation 
   kundtjänstmedarbetare
för 7 år sedan
Omdöme generellt
Omdömet har tagits bort eftersom Jobinsides regler ej har efterlevts / Admin.
Visa betygsstaplar Göm betygsstaplar
Dåligt Neutralt Bra
Lön
Möjlighet till utveckling
Ledning
Möjlighet att påverka
Arbetsmiljö
Medarbetare/stämning
Rekommenderas?
1.7/10
  
Xzakt Kundrelation 
för 10 år sedan
Omdöme generellt
Ett callcenterföretag som driver kundtjänst åt ett flertal storföretag i Sverige som t ex Fora och Telia. Verksamheten bedrivs i Gävle och Skellefteå av en relativt ung arbetskraft. De anställda ifråga är minutiöst övervakade av ledningen, det gäller såväl telefonsamtal som den tid de inte talar i telefon. Minutdisciplin råder, alla tider dvs ankomst, lunch, raster och hemfärder är exakta. Bara en sen ankomst på en minut kan leda till löneavdrag, detsamma gäller om man inte hinner tillbaks från lunchen på minuten. Bensträckare, turer till kaffeautomaten eller toalettbesök kan inte göras på tjänstetid, dessa aktiviteter får göras på lunchen eller på rasten om man inte har särskilt tillstånd av överordnade, vilket inte alltid gavs. Man ser väldigt allvarligt på sjukskrivningar, blir dessa alltför omfattande kan man förlora jobbet rakt av. Som sjukskriven är man alltid skyldig att vara tillgänglig och i sällsynta fall även "ställa upp och jobba" ifall man blir kontaktad av ens överordnade. Lönen är förvisso i nivå med gällande kollektivavtal men i förhållande till den tunga arbetsbördan är den dock mycket låg (15-19 tkr). Säljbonus (för dom som säljer) tillkommer enligt särskild bonustrappa, men den kan vara föremål för förändring med kort varsel.
Visa betygsstaplar Göm betygsstaplar
Dåligt Neutralt Bra
Lön
Möjlighet till utveckling
Ledning
Möjlighet att påverka
Arbetsmiljö
Medarbetare/stämning
Rekommenderas?