Egenföretagare – gå med i facket

Egenföretagare kan också gå med i facket

Att man som egenföretagare kan vara med i facket är ganska okänt för många. Att vara medlem är starkt förknippat med att vara anställd och när du har egen verksamhet så är du ju anställd av dig själv. Men det finns ett antal fackförbund som faktiskt tar emot egenföretagare. I och med detta kan du som egenföretagare också få tillgång till a-kassa, inkomstförsäkring och många av de fördelar det innebär att vara fackmedlem.

Egenföretagare kan också få inkomstförsäkring

Att vara egenföretagare kan i sig kännas otryggt och pressande för många. All din egen aktivitet och prestation blir direkt avgörande för om din verksamhet ska lyckas och försörjningen tryggas. Då är det viktigt att ha en trygghet om du skulle stå där utan uppdrag. En rad fackförbund kan ge dig anslutning till a-kassa och inkomstförsäkring om det skulle hända. Från a-kassan kan du få cirka 14 500 kr efter skatt (maximalt). Har du inkomstförsäkring kan du också som egenföretagare få upp till 80 % av din inkomst om du blir av med din inkomst.

Måste jag lägga ned min verksamhet för att få a-kassa och inkomstförsäkring?

I regel så behöver du antingen avveckla din verksamhet eller göra ett uppehåll i verksamheten. Om du gör ett uppehåll i verksamheten kan du eller någon annan inte vidta några åtgärder i verksamheten. Du får alltså inte bedriva verksamhet. Om du har drivit din verksamhet parallellt med en anställning under en viss tid så kan det betraktas som en bisyssla. Var noga med att kontrollera vilka regler som gäller! Det är ofta en ganska omfattande pappershantering som blir aktuell med diverse intyg som ska skickas.

Kan man bli medlem oavsett bolagsform?

I de flesta fallen kan du bli medlem i a-kassan och fackförbundet som egenföretagare oavsett bolagsform. Hos till exempel Unionen så är reglerna att du dock inte får ha några anställda (med undantag för delägare och familjemedlemmar) och att det är högst fyra lika stora delägare. Du kan bli medlem hos dem innan du har startat företaget (enligt Unionen i september 2015). Också här är det viktigt att du läser vilka regler som gäller.

Fördelar med att gå med i facket som egenföretagare

Förutom möjlighet att få inkomstförsäkring så finns det en rad fördelar. Här är några exempel:

  • Bra priser på personförsäkringar.
  • Sjukvårdsförsäkring. Som egenföretagare kan det vara tufft ekonomiskt med en längre tids sjukfrånvaro. Då kan en sjukvårdsförsäkring vara en stor trygghet vilket till exempel Unionen erbjuder.
  • Massor av rabatter på resor och semesterboenden och annat.
  • Kurser och aktiviteter.
  • Rådgivning inom företagande, juridik och annat.

Att välja fackförbund som egenföretagare

Nedan hittar du fackförbund som har bra erbjudanden för egenföretagare just nu. Du hittar också en lista över alla fackförbund.

Unionen

Det största fackförbundet för i stort sett alla yrkeskategorier inom den privata sektorn.

Jobinside.se drivs inte av något fackförbund utan är en fristående aktör. I vissa fall erhåller vi en ersättning för fackmedlemmar som värvas via Jobinside.se.