Jobinside

Sökresultat för Stockholm

Alla omdömen

Enklare (Reciva AB)

2017-12-01
2.0/10

1 omdömen

Medarbetare avslutas på löpande band, arbetsmiljön är katastrof, ogiltiga anställningsavtal som slarvas bort etc. ickebefintligt ledarskap från ledning, styrande genom skräck tillämpas. Ingen struktur och enbart män på ”viktiga” positioner. Sexism och vansinnigt dålig lön för kvinnorna. Ingen professionalism vid rekrytering, brott mot ISO-standarder. Ingen pension eller försäkring (detta har bara männen i ledningen) ledningens löner finns inte heller registrerade i personalsystemet så mycket oklart hur mycker de tar ut. Säljarna drivs som slavar, man har försökt få dem att jobba 12h-dagar på vanlig basis. Säljledning vill inte ens prata med ledningen då de är så illa omtyckta. Övertidsersättning eller semester betalas inte heller. Börjar du jobba här kommer du få sluta innan provanställningens slut. Garanterat.

Löwengrip Invest

2017-11-16
3.6/10

1 omdömen

Då jag inte arbetar på företaget så kan jag inte ge fullkomlig inside information. Jag vill dock lämna en liten varning för att jag blivit väldigt dåligt behandlad i rekryteringsprocessen, vilket enligt mig (och alla i min närhet) anser vittnar om att det inte är en riktigt schysst arbetsgivare. Jag hade fått jobbet som jag sökte (muntligt, hade ej hunnit skriva kontrakt än), vi hade bestämt vilken dag jag skulle börja arbeta och var mitt uppe i löneförhandlingen när vd:n plötsligt skickar ett mejl. Helt plötsligt har de bestämt sig för att inte tillsätta tjänsten alls och jag står utan jobb. Detta besked kommer de med efter flera veckor, och via mejl. Självklart kan saker hända på vägen, men om en arbetsgivare inte har bättre koll på företagets behov och planering, och anser att de kan behandla nya medarbetare på ett så lättvindigt sätt, så tycker jag att det varnar lite för hur de är som arbetsgivare rent generellt. (I löneförhandlingen ville de dessutom erbjuda mig en lön som var långt under vad som var lämpligt för tjänstens ansvar, min erfarenhet och kompetens.)

Steen & Ström Sverige AB

2017-11-03
1.1/10

1 omdömen

Steen & Ström är franskägt och drivs av franska landschefer. Utskällningar, förminskande av personalens kompetens och ständig kritik är vardagen. Uthyrare som knappt får lämna kontoret för att träffa hyresgäster. Detaljstyrning från Paris. Hög personalomsättning, dålig stämning, ingen vågar vara fackligt aktiv. Lönenivåen är ganska bra och det håller kvar de som inte kan eller vill hitta något bättre.

Olivia Hemtjänst

2017-10-24
0.7/10

1 omdömen

trötta ut personalen och gör inget åt arbetsmiljön. Chefer som inte bryr sig och dom som bryr sig slutar. Tänker bara på att det ska sparas och är mindre tid hos en en del av sina kunder

Skandikon AB

2017-07-07
0.3/10

1 omdömen

Varnar för detta företag. Inkompetent ledning där chefer tillåts hota personal till tystnad. Det finns chefer men inte en enda ledare. Företaget hade potential till att växa men pga av att ledningen inte har förmåga att tänka i större perspektiv och endast tittar på kortsiktig ekonomisk vinning drabbar det kunder och personal. Medarbetarna är över lag mycket kompetenta men personalomsättning har dragit ner kunskapsnivån senaste året. Det är vanligt förekommande med "märkliga" avgångar, dvs de sköter inte avsked snyggt, förekommer mobbing från chefer.

Trafikförvaltningen, Stockholms läns landsting

2017-06-14
3.1/10

1 omdömen

En hierarkisk och tungrodd organisation, som inte är särskilt välstyrd. (Organisationen kallas ofta SL.) Dålig koll på ekonomi, processer och personal (mycket konsulter). Inte särskilt medveten om och lyhörd för politikens önskemål. "Gamla gardet" höll varandra om ryggen. Mobbning och utfrysning förekom. Flera personer och chefer var hyggliga, bland annat min egen, men helheten gav känsla av "Titanic". Att vara landstingsrevisor för den organisationen måste vara tufft!

Benify

2017-06-06
3.2/10

3 omdömen

Benify är ett företag med väldigt stora problem, som härstammar från vilka värderingar som finns i den absoluta toppen. Som ny luras man in att tro att det är ett modernt företag med en fräsch produkt och där personalen har kul tillsammans. Efter en tid blir det uppenbart att företaget har en kultur som präglas av en väldigt omodern människosyn och alkoholhets. Vad man säger och hur man agerar skiljer sig kraftigt. Fokus på kulturen och medarbetarnas välmående och vilja att jobba kvar på företaget är obefintligt. Utvecklingsmöjligheterna är väldigt små, man satsar ingenting på exempelvis personlig utveckling eller ledarskapsutveckling. Personalomsättningen är väldigt hög, och ökar. HR-funktionen är exempelvis helt utarmad och fokuserar i princip enbart på att jaga ersättningsrekryteringar. Lönerna hålls ned och övriga förmåner uteblir i stort, vilket är anmärkningsvärt med tanke på företagets nisch. Jag avråder starkt att söka anställning på Benify under nuvarande ledning.

Valneva Sweden

2017-06-05
7.0/10

1 omdömen

Bra stämning, bra team-work. Humant företag, försöker tillmötesgå de anställda. Bra lokal ledningsgrupp, mindre bra global ledningsgrupp. Saknas lite utvecklingsmöjligheter.

Sveriges Byggindustrier

2017-06-05
4.7/10

1 omdömen

Fördelarna med att arbeta på Sveriges Byggindustrier är att det finns resurser. Man kan bygga upp ett nätverk under tiden man arbetar där. Det är också ganska så slappt och inte särskilt stressigt. Stämningen är över lag rätt bra, men knappast familjär. Problemen är att det är en konservativ och gubbig organisation där mycket sitter i väggarna. Det är stelt och formellt och man får höra många "men lilla gumman". Ledningen var under min tid svag och oengagerad, vilket ledde till att man mest jobbade på i ett vakuum utan att veta vart organisationen var på väg, vad som var meningen med det arbete vi gjorde eller vilka mål som fanns. Många valde under de sista halvåret jag arbetade att sluta och gå vidare till andra arbeten.

Ibility

2017-05-30
1.1/10

1 omdömen

Omdömet har tagits bort eftersom Jobinsides regler ej har efterlevts / Admin.