Axis Communications, Lund

Medelbetyg
5.9/10
3 bedömningar

Har du erfarenhet av att jobba för Axis Communications? Klicka här för att lämna din egen bedömning av Axis Communications. Se fler arbetsgivare i Lund.

Så här har Axis Communications bedömts som arbetsgivare:
  Dåligt Neutralt Bra
  Lön 3.3333333333333
  Möjlighet till utveckling 5.3333333333333
  Ledning 5.6666666666667
  Möjlighet att påverka 5.3333333333333
  Arbetsmiljö 8
  Medarbetare/stämning 8.3333333333333
  Rekommenderas? 5.3333333333333


Bedömningar av anställda/före detta anställda

  Visa bedömningar av som har gett

 
4.9/10
 

Axis Communications, Lund av offgrid (2020-08-25)

Jag betygsätter EMEA inom Axis (Lund, HQ), vilket är företagets supportavdelning för företagskunder i Europa, Mellanöstern samt Afrika, i rollen som supporttekniker (Technical Services Engineer).

Karriär: Ingen tydlig information kring exempelvis karriärstege, dåligt med information kring karriärmöjligheter, överlag. Om du ställer frågan rakt ut till ansvarig Manager så får du inte heller någon vettig information som du kan ta del av.

Utbildning: Allmänt svag internutbildningsmöjligheter, man tar inte in expertis (läs: konsulter) utifrån utan personal specialiserar sig på sitt respektive område/produktsegment som resten av avdelningen blir utbildad inom. Det behöver inte vara dåligt då många är väldigt duktiga inom sitt ämne men det visar vad man inte anser sig behöva lägga mer pengar än nödvändigt inom utbildning för anställda.

Egenskaper: Det förväntas att du ska ha så pass mycket med dig i bagaget att du "inte" ställer för mycket frågor, vilket är helt absurt då företaget är nischat för en väldigt specifik marknad med nätverkskameror och frågor ska naturligtvis få ställas på vilket annat företag med specifikt produktsegment. Synen på vad du skall kunna och prestera är fast förankrad från ledningens håll.

Arbetsuppgifter: Består i att svara i telefon och hantera chatt från hemsidan från kunder. Stor telefonvana krävs samt höga krav på Engelska, då alla pratar Engelska under arbetsdagen med varandra, internt. Det kan bli stressigt och hög arbetsbelastning, stundtals. Hög stresstålighet krävs och flexibilitet, att anpassa sig till förändrade rutiner/ny konstant information i rollen som Supporttekniker.

Kollegor: Väldigt hjälpsamma och trevliga kollegor på avdelningen, det är av denna anledning som man säkerligen väljer att stanna kvar på företaget, utöver lönemässiga skäl. Det är alltså förhoppningsvis en bra lön i kombination med det sociala samspelet med kollegor på daglig basis från både Sverige och hela världen som gör det värt att stanna kvar.

Lön: Löneutveckling helt beroende på om du kommer in som Svensk eller utländsk medborgare och hur lång arbetslivserfarenhet man har med sig in, Svenskar har bättre betalt redan från början, upplever jag, långsam löneutveckling därefter är att förvänta, det enda som kan få upp lönen därefter är att erhålla större ansvar (vilket är svårt och tar minst 1 års anställning innan det kan bli aktuellt), alt. att man byter avdelning helt inom företaget eller att man slutar och går vidare utanför företaget.

Förmåner: Bland annat Tjänstepension, friskvårdsbidrag för att nämna några.

Ledning: Ledningen kör med en väldigt underlig taktik där man tittar på dels statistik i smyg för anställda, men att man också i hemlighet, försöker få fram en bild av nyanställda utan att prata med dem direkt i exempelvis ett avstämningsmöte med sin Manager.
Man väljer att prata med alla förutom den som det berör, vilket känns olustigt och ohederligt. De förväntar sig att man presterar efter ett visst mått men man går ej in på detalj vad exakt det avser och du får heller inte möjlighet att förbättra det som fungerar mindre bra och bör lägga fokus på, för detta skulle du redan från början någonstans ha förstått och vetat själv, utan att det lyfts fram i exempelvis ett avstämningsmöte, ett väldigt ologiskt arbetssätt med andra ord, som inte leder till något konstruktivt och positivt efterspel.

Detta är en väldigt annorlunda approach till skillnad från vilket annat företag i Sverige/Världen där en chef, som har personalansvar, lyfter fram fördelar/nackdelar/mindre bra saker, som är en självklarhet för att ge en enskild anställd, en möjlighet till att förbättra sin egen prestation.


Du kan inte förvänta dig att få hjälp av din närmaste chef när det gäller din egen utvecklingspotential i början, du är helt förpassad till dig själv och att ledningen ser förhoppningsvis att man duger och sköter alla arbetsuppgifter som tänkt, Det är många aspekter som beaktas och är det något som inte faller inom den tilltänkta ramen och formen så får inte nyanställda fortsätta sin resa inom företaget. Det är tyvärr väldigt fritt i början och "vilda västern" innan man finner sin plats.

En viss personalomsättning pga. ovanstående, förekommer tyvärr, men detta beror mer på ledningens märkliga arbetssätt att agera och jobba på än något annat, som är höljt i dunkel, enligt min mening. 

  Dåligt Neutralt Bra
Lön 7
Möjlighet till utveckling 4
Ledning 2
Möjlighet att påverka 3
Arbetsmiljö 7
Medarbetare/stämning 8
Rekommenderas? 3

Kommentera  (0 kommentarer)     Anmäl omdöme


 
4/10
 

Axis Communications, Lund av anonym_axis (2018-10-18)

En arbetsplats som trycker på sina fina förmåner istället för marknadsmässiga lönenivåer , förmåner som försvunnit mer och mer med tiden. Bra syn på flex, föräldraledighet och familjär arbetsmiljö. Ingångslönerna är vanligtvis lite under marknadsmässiga men den stora skillnaden är löneutvecklingen som är mycket dålig samt ingen tydlig karriärstege.  

  Dåligt Neutralt Bra
Lön 0
Möjlighet till utveckling 3
Ledning 5
Möjlighet att påverka 3
Arbetsmiljö 7
Medarbetare/stämning 7
Rekommenderas? 3

Kommentera  (0 kommentarer)     Anmäl omdöme


 
8.9/10
 

Axis Communications, Lund av vill_vara_anonym (2012-11-08)

Affärsområde/yrkesroll: Ingenjör (hårdvara)

Ett praktexempel av en utmärkt arbetsgivare! Visst kan det vara lite rörigt ibland i ett snabbt växande företag med avsaknad av rutiner mm. Individen ges utrymmet att arbeta med det som man är bäst på utan onödigt "tjaffs". Bra syn på flex, förädrarledighet, mm. Jag känner att mina prestationer värderas som de bör. Enda att anmärka kan vara lönen som är satt i "lägsta acceptabla laget". Rekomenderas starkt! 

  Dåligt Neutralt Bra
Lön 3
Möjlighet till utveckling 9
Ledning 10
Möjlighet att påverka 10
Arbetsmiljö 10
Medarbetare/stämning 10
Rekommenderas? 10

Kommentera  (0 kommentarer)     Anmäl omdöme 

Säkra bedömningar

Om du vill kan du vara helt anonym när du bedömer arbetsgivare på Jobinside.

Arbetsgivare kan aldrig ändra eller ta bort bedömningar.

Läs mer...

Arbetsgivare från insidan

Månadens högsta betyg

Månadens lägsta betyg

Gå med i facket