OJCO International AB, Helsingborg

Medelbetyg
2.9/10
1 bedömning

Har du erfarenhet av att jobba för OJCO International AB? Klicka här för att lämna din egen bedömning av OJCO International AB. Se fler arbetsgivare i Helsingborg.

Så här har OJCO International AB bedömts som arbetsgivare:
  Dåligt Neutralt Bra
  Lön 7
  Möjlighet till utveckling 6
  Ledning 0
  Möjlighet att påverka 5
  Arbetsmiljö 1
  Medarbetare/stämning 1
  Rekommenderas? 0


Bedömningar av anställda/före detta anställda

  Visa bedömningar av som har gett

 
2.9/10
 

OJCO International AB, Helsingborg av offgrid (2021-05-30)

Affärsområde/yrkesroll: IT-tekniker

Jag jobbade som IT-tekniker hos Ojco IT i Helsingborg, detta är min recension av min upplevelse av att jobba på företaget:

1. Arbetsmiljön var inte bra på många olika sätt, dels var det omoderna och slitna arbetsstolar som ur ergonomisk synpunkt, gjorde att man
kände sig både stel och sliten efter en arbetsdag, men också svårt att fungera i företaget pga. en rad omständigheter och begränsade förutsättningar, med andra ord så satsar inte detta företag på bra, ergonomiska kontorsstolar eller sin personal, vilket är synd då det saknas ett långsiktighetstänk på företaget, vad gäller anställdas hälsa och välmående, som ändå sitter och jobbar 8-timmar om dagen framför en skärm.
Det fanns ett litet kylskåp under en sliten kokvrå, detta kylskåp var fullt med mögel och gammal mat som inte tömdes av någon, ingen som kontrollerade detta vilket gjorde att man var tvungen att antingen ta med kall mat hemifrån och förvara den utanför kylskåpet, alt. äta ute någonstans, varje dag, för att slippa risken för matförgiftning.

Lokalen som jag satt i, i centrala Helsingborg, var underdimensionerad och alldeles för varm, det enda man kunde göra var att öppna en dörr mot gatan vid behov för att få någon som helst svalka i lokalen.

2. Ledningen/närmaste chef hade en bestämd uppfattning om hur saker skulle skötas och genomföras, ett väldigt ålderdomligt sätt att se på saker. Tyvärr användes mycket piska i form av kommentarer såsom att man inte skulle "begå några misstag" och att dagligen få utstå utvärdering av dagens prestation, det krävdes ärlighet och uppriktighet gentemot chefen som var enligt egen utsago: "en människokännare av rang", det ställdes konstanta frågor om man "hade något att göra, jobbar du?" indirekta uppmaningar om att "känna efter" om man var rätt person på jobbet, helt bisarrt att höra detta på sin första vecka, flera gånger dagligen, som nyanställd.

Ingen välkomnande attityd eller förståelse och stöd heller, som man också självklart kan förvänta sig att få i början av anställningen, från ett företag som bryr sig om sina anställda på ett sunt sätt. Känslan av att det hela tiden ställdes krav och att man hade mer skyldigheter än rättigheter gentemot företaget var stark, från dag ett.

3. Efter en vecka som nyanställd blev jag utvärderad och recenserad av chefen i ett så kallat "fredagsmöte" där övriga anställda deltog och lyssnade, det var mycket negativitet i luften, hur många timmar det tagit för specifika arbetsuppgifter, men också irrelevanta saker som exempelvis association till en dålig upplevelse från chefens sida, baserat på mitt förnamn, vilket gjorde att han av någon anledning hade svårt för just mitt förnamn, detta var väldigt oprofessionellt att få höra men förväntat, då jargongen verkade vara på den nivån hela tiden, under min tid hos företaget. Man skulle helst inte heller ställa för mycket frågor kring arbetsuppgifterna, fick man höra, för att om man ställde frågor då ansågs man inte ha tillräcklig inlärningsförmåga, bara en sån slutsats är helt obegripligt att förstå.

4. Handledningen och introduktionen var mycket svag på företaget, förvisso kunde frågor ställas kring arbetsuppgifter men det fanns inget intresse att visa saker (praktiskt) som man faktiskt kan förvänta sig som nyanställd på ett företag. Här sköttes den delen av en anställd som saknade pedagogisk förmåga men som också visade ett dåligt engagemang och inte gav tydliga instruktioner kring arbetsuppgifterna. Den tekniska dokumentationen fanns inte heller på plats utan man fick luta sig tillbaka på vad handledaren sagt muntligen, vilket också är mycket märkligt och gjorde vissa arbetsmoment fördröjda pga. att man var tvungen att försöka dra sig till minnes vad som sagts och att själv titta i egna anteckningar, bara detta i sig var ett mycket ineffektivt sätt att försöka hantera arbetsuppgifter på.

5. Det enda som var en egentlig fördel på företaget, var att man kunde certifiera sig, då de sysslar med IT-säkerhet, synen på certifikat var överlag bra, men nackdelen var att det ställdes som krav, var att man som anställd, skulle sitta med detta utanför arbetstid. Synen på att utbilda sig på betald arbetstid var mycket negativ och detta poängterades av ledningen/närmaste chef vid upprepade gånger, att "detta sitter du med hemma, inte här".

Det var många röda flaggor på detta företag som gjorde att jag valde att lämna relativt snabbt, företaget blev oattraktivt och ohållbart att vara kvar på, då arbetsmiljön var minst sagt giftig.

Jag rekommenderar inte någon att söka sig hit pga. ovanstående upplevelser. 

  Dåligt Neutralt Bra
Lön 7
Möjlighet till utveckling 6
Ledning 0
Möjlighet att påverka 5
Arbetsmiljö 1
Medarbetare/stämning 1
Rekommenderas? 0

Kommentera  (0 kommentarer)     Anmäl omdöme 

Säkra bedömningar

Om du vill kan du vara helt anonym när du bedömer arbetsgivare på Jobinside.

Arbetsgivare kan aldrig ändra eller ta bort bedömningar.

Läs mer...

Arbetsgivare från insidan

Månadens högsta betyg

Månadens lägsta betyg

Gå med i facket