Sveriges a-kassor, stockholm

Medelbetyg
1.6/10
1 bedömning

Har du erfarenhet av att jobba för Sveriges a-kassor? Klicka här för att lämna din egen bedömning av Sveriges a-kassor. Se fler arbetsgivare i stockholm.

Så här har Sveriges a-kassor bedömts som arbetsgivare:
  Dåligt Neutralt Bra
  Lön 5
  Möjlighet till utveckling 1
  Ledning 0
  Möjlighet att påverka 0
  Arbetsmiljö 0
  Medarbetare/stämning 5
  Rekommenderas? 0


Bedömningar av anställda/före detta anställda

  Visa bedömare som har gett

 
1.6/10
 

Sveriges a-kassor, stockholm av mangock (2019-11-14)

otrolig omsättning på IT-chefer. Tre byten på 6 år.
Subtil diskriminering av personal bakom lyckta dörrar, vilket då blir svårbevisat vid tvist. Flera medarbetare drivits till uppsägning genom falska anklagelser som vid kontakt med facket visat sig vara en chansning i syfte att få den anställde att säga upp sig på eget initiativ. Den företagshälsovård vars nota betalas av företaget, är också de som anlitas vid eventuella tvister avseende diskriminering, vilket leder till att dessa case läggs ner och stämplas som missförstånd. Anmälaren (den anställde) får heller inte tillgång till det skriftliga materialet i diskrimineringsutredningen(resultatet) då det påstås vara hemlighetsklassat. Anställda som har barn eller är föräldralediga, drivs till sjukskrivning pga utbrändhet, samt till uppsägning. Oklarheter i förväntningar på den anställde avspeglas i att inga tydliga arbetsbeskrivningar finns på plats, vilket i sin tur resulterar i att medarbetarsamtalen genererar i besvikelse och negativ feedback som inte går att bestrida eller ifrågasätta. Det avspeglas senare i den lönenivå man inte har rätt att påverka eller motivera. Alla försök till att gå kvalifikationshöjande kurser stoppas eller avslås, vilket resulterar i att man blir mindre attraktiv på arbetsmarknaden. Efter en uppsägning blir det svårt att känna motivationen att uppge någon av cheferna som referens, eftersom det aldrig är helt säkert vilken typ av referens man kommer att råka ut för  

  Dåligt Neutralt Bra
Lön 5
Möjlighet till utveckling 1
Ledning 0
Möjlighet att påverka 0
Arbetsmiljö 0
Medarbetare/stämning 5
Rekommenderas? 0

Kommentera  (0 kommentarer)     Anmäl omdöme 

Säkra bedömningar

Om du vill kan du vara helt anonym när du bedömer arbetsgivare på Jobinside.

Arbetsgivare kan aldrig ändra eller ta bort bedömningar.

Läs mer...

Arbetsgivare från insidan

Månadens högsta betyg

Månadens lägsta betyg

Gå med i facket