Lista över alla fackförbund

Akademikerförbundet SSR

För samhällsvetare med akademisk utbildning

BARO

Fackförening för dig inom bussbranschen

Brandmännens riksförbund

För dig som jobbar som brandman, brandbefäl eller brandpersonal

Byggnads

Ett fackförbund för alla som jobbar som byggnadsarbetare eller byggnadslärling

Civilekonomerna

För dig som jobbar som civilekonom eller ekonom

DIK

För dig som jobbar eller studerar inom kultur och kommunikation

Elektrikerförbundet

För yrkesverksamma inom elektrikerbranschen

Fastighetsanställdas förbund

Ett fackförbund för dig som jobbar inom fastighet & skötsel

Finansförbundet

För alla som arbetar inom bank- och finansbranschen

FSA

För dig som är yrkesverksam som- eller studerar till arbetsterapeut

FTF

Ett fackförbund för dig som jobbar inom försäkringsbranschen

Fysioterapeuterna

Ett fackförbund för Sveriges fysioterapeuter/sjukgymnaster

Försvarsförbundet

Om du arbetar inom försvaret eller en försvarsnära myndighet

GS

För dig som jobbar inom skogsbruk, träindustrin eller grafisk bransch

Handels

Ett fackförbund för alla som jobbar inom butik & dagligvaruhandel

Hotell och restaurang

För dig som är anställd inom hotell, restaurang och nöjesanläggningar

IF Metall

Ett fackförbund för dig som arbetar inom industrin

Journalistförbundet

Om du arbetar som reporter, skribent, redaktionschef eller något annat inom journalistik

Jusek

Ett akademikerförbund för anställda, studenter eller egenföretagare inom juridik, ekonomi, bank och försäkring

Kommunal

Ett fackförbund för alla som har en kommun eller ett landsting som arbetsgivare. En del har också privata arbetsgivare

Kyrkans akademikerförbund

Ett akademikerförbund för anställda inom kyrkan

Ledarna

För alla som jobbar som chef inom näringslivet

Livs

För arbetare inom livsmedelsindustrin

Lärarförbundet

För dig som jobbar som lärare

Lärarnas Riksförbund

Ett akademikerförbund för behöriga lärare och vägledare

Musikerförbundet

För dig som jobbar med musik

Naturvetarna

För dig som är naturvetare. Du ska vara student eller ha läst minst 3 år på universitet eller högskola inom naturvetenskap

Officersförbundet

För alla som jobbar som soldat, sjöman eller officer med anställning i Försvarsmakten. Också för yrkesofficersstudenter.

Pappers

För alla som jobbar inom pappersindustrin

Polisförbundet

För dig som är polis eller studerar till polis

Reservofficerarna

För dig som jobbar som reservofficerare

SEKO

För arbetare inom civil, energi, försvar, post, sjö, tele, trafik, vård, väg och ban

SFHL

För lärare och rektorer inom folkhögskolan

Sjöbefälsföreningen

För dig som utbildar dig till- eller redan jobbar som sjöbefäl

SLF

För egenföretagare eller anställda inom t ex golf, lantbruk, virkesmätning, naturbruksgymnasierna och 4H

SRAT

För dig som är akademiker inom hälsa, kommunikation och förvaltning

ST

För statligt anställda

SULF

Ett förbund för universitetslärare, forskare och doktorander

Svenska Hamnarbetarförbundet

För arbetare inom hamn- och stuverinäringen samt för arbetare med likartade arbetsuppgifter

Svenska Målareförbundet

För alla som arbetar inom måleribranschen

Sveriges Arkitekter

För arkitekter, inredningsarkitekter, planeringsarkitekter och landskapsarkitekter

Sveriges Farmaceuter

För dig som är receptarie eller apotekare

Sveriges Ingenjörer

För dig som är högskoleutbildad ingenjör

Sveriges läkarförbund

För dig som är läkare

Sveriges Psykologförbund

För dig som är psykolog

Sveriges Skolledarförbund

För alla chefer och ledare inom utbildningsområdet

Sveriges Tandläkarförbund

Ett förbund för alla tandläkare

Sveriges Veterinärförbund

Ett förbund för veterinärer

SYMF

Ett förbund för musiker, korister och repetitörer

Säljarnas

För dig som jobbar inom försäljning, inköp och marknadsföring

Teaterförbundet

För dig som studerar eller arbetar inom scen-, film- och medieområdet

Trafik & Järnväg

För dig med gymnasie- eller högre utbildning inom järnväg, buss- och sjötrafik

Transport

För dig som arbetar inom transportnäringen

TULL-KUST

För tjänstemän anställda i tullverket och kustbevakningen

Unionen

För dig som jobbar inom den privata sektorn som tjänsteman

Vision

För anställda inom kommun, landsting, regioner, privata företag eller kyrkan

Vårdförbundet

Ett fackförbund för sjuksköterskor, barnmorskor, röntgensjuksköterskor och biomedicinska analytiker

Yrkesfiskarna

För dig som är yrkesfiskare