Hantering av personuppgifter

Dessa Villkor uppdaterades senast den 12 mars 2009.

POLICY FÖR HANTERING AV DINA PERSONUPPGIFTER

De definitioner som används i denna policy ska ha samma innebörd som när definitionerna används i Användarvillkoren, såvida inget annat uppges. Detta dokument utgör del av jobinside.se:s Användarvillkor och innehåller en policy för behandling av "Personuppgifter".

Du som användare förbinder dig att följa denna policy. Om du inte samtycker till behandling av dina Personuppgifter enligt denna policy ber vi dig att avstå från att använda de delar av jobinside.se som kräver insamling och behandling av Personuppgifter, t.ex. möjligheten att betygsätta, skriva omdömen, kommentarer eller prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Vi som ansvarar för behandling av dina Personuppgifter är Azella AB, org.nr 556863-2185. Jobinside.se vänder sig till svenska användare och regleras av svensk lag. Vi kan inte garantera att webbsidan överrensstämmer med annat lands lagstiftning.

1. INSAMLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi samlar in dina Personuppgifter när du lämnar dem till oss. Främst när du registrerar dig för att använda våra Tjänster genom vårt Registreringsformulär. I vissa fall också om du lämnar information om dig själv i ett Registreringsformulär på jobinside.se i samband med andra aktiviteter såsom veckovis förekommande omröstningar. Du ansvarar för att de Personuppgifter du lämnar är aktuella, fullständiga och riktiga. Vi ansvarar inte för de eventuella problem som kan uppstå om du inte kontaktar oss när Personuppgifterna inte längre är aktuella, fullständiga och riktiga, t.ex. om du byter namn eller flyttar. Du ansvarar då själv för att meddela oss om att dina Personuppgifter ändrats. Du kan ändra dina Personuppgifter under ”Kontoinformation” och ”Användarkonto” när du är inloggad.

2. ÄNDRA OCH TA BORT PERSONUPPGIFTER

Du kan när som helst uppdatera eller ändra dina Personuppgifter och/eller personliga preferenser genom skicka ett e-postmeddelande till info@jobinside.se där du anger ditt användarnamn och den e-postadress du använde när du registrerade dig hos oss. Du kan också när som helst ändra informationen under ”Kontoinformation” när du är inloggad. Du kan när du vill framföra synpunkter eller frågor rörande personlig integritet genom att maila på ovan e-postadress.

3. SÄKERHET

Vi vidtar de åtgärder vi kan för att skydda dina Personuppgifter i så stor utsträckning som möjligt. Du är dock införstådd med att överföringar av information på Internet aldrig är helt säkra.

4. ANVÄNDNING AV PERSONUPPGIFTER

De Personuppgifter du lämnar till oss använder vi för att processa uppläggning av arbetsgivare, betygsättningar och skrivna omdömen om arbetsgivare. De Personuppgifter som du lämnar i samband med registrering är nödvändiga för att t.ex. ge dig tillträde till vissa delar av jobinside.se genom att ange ditt användarnamn och lösenord, i vissa fall också för att vid frågeställningar från vår sida kunna komma i kontakt med dig genom den e-postadress som du angivit. I övrigt används Personuppgifterna till att på olika sätt passa ihop våra tjänster med dina behov. Personuppgifterna kan komma att användas för att du ska kunna vara med i olika aktiviteter och omröstningar på jobinside.se samt få tillgång till nyhetsbrev och informationsmail och lägga upp en personlig profil på jobinside.se. Vi säljer inte dina Personuppgifter vidare. Vi kan använda dina Personuppgifter anonymt för att vi eller ett externt företag på uppdrag av oss ska kunna analysera användningen av jobinside.se och våra tjänster för att förbättra dem. Genom att lämna dina Personuppgifter till oss samtycker du till att dina Personuppgifterna behandlas för dessa syften.

5. UTLÄMNADE AV PERSONUPPGIFTER, NYHETSBREV ETC.

Förutom användningsområdena som du godkänt ovan har vi rätt att använda dina Personuppgifter för nyhetsbrev, marknadsundersökningar, analyser och liknande. Vi respekterar att ni önskar bli undantagna från t.ex. mailutskick. Vi har rätt att ta del av, kontrollera och lämna ut dina Personuppgifter i syfte att följa gällande lagar och regler och beslut av domstolar och myndigheter. Detsamma gäller utlämnande av Personuppgifter till personer vars förfrågningar enligt vår uppfattning sannolikt är berättigade mot bakgrund av anklagelser om missbruk av våra Tjänster, upprätthållandet av funktionen hos våra Tjänster och för att skydda oss och våra användare.

6. COOKIES

Se text under länken”Om Cookies”.

7. ÄNDRINGAR

I det fall vi ändrar denna policy om behandlingen av dina Personuppgifter gäller ändringen omedelbart och vi informerar om detta enligt bästa förmåga. Kontrollera dock alltid om denna policy har uppdaterats genom att läsa datum för senaste uppdatering längst upp på denna sida.

8. ÖVERLÅTELSE

I det fall vi överlåter eller på annat sätt gör oss av med hela eller delar av vårt företag med tillhörande webbsida har vi rätt att samtidigt överlåta dina Personuppgifter.